Lars Östling Fastighetsutveckling AB

Företaget Lars Östling Fastighetsutveckling AB startade år 2006. Lars Östling har en bakgrund som civilekonom med närmare 20 års erfarenhet av arbete med marknads- och etableringsplaner. Bland annat genom tidigare tjänster vid ICA som ansvarig marknadsinformatör, som etableringschef vid Axfood och Överskottsbolaget (ÖoB) samt som projektutvecklare vid ByggFast.

Mitt arbetssätt präglas av ambitionen att gå in i varje uppdrag med lyhördhet för parternas krav och behov. God kartläggning och konkret handling ger alltid långsiktiga lösningar där alla trivs, utvecklas och uppnår goda resultat.

En av mina ledstjärnor är att alltid se helheten i varje enskild lösning. Alla led ska uppleva de bästa förutsättningarna för affärsmässig utveckling och växande. Slutkunden är lika viktig som hyresgästen och fastighetsägaren.

Mitt nätverk omkring utvecklingen av kommersiella fastigheter har under åren vuxit. Idag samarbetar jag med en mängd aktörer inom olika branscher över hela landet. Många goda kontakter berikar arbetsfältet och ger nya möjligheter. Att arbeta brett leder ofta till spännande lösningar och synergieffekter. En idé föds ofta genom samtal och samordning.

Mina kunder är i huvudsak fastighetsägare, hyresgäster, investerare och kommuner.

Både nya och tidigare kunder med ett behov av en kommersiell fastighet eller utveckling av en befintlig är varmt välkomna att kontakta mig. Jag ser fram emot vårt samtal!

Lars Östling

Upp