Lars Östling Fastighetsutveckling AB

Företaget Lars Östling Fastighetsutveckling AB startade år 2006. Lars Östling har en bakgrund som civilekonom med närmare 25 års erfarenhet av arbete med marknads- och etableringsplaner. Bland annat genom tidigare tjänster vid ICA som ansvarig för marknadsinformation, som etableringschef vid Axfood och Överskottsbolaget (ÖoB) samt som projektutvecklare vid ByggFast.

Mitt arbetssätt präglas av ambitionen att gå in i varje uppdrag med lyhördhet för parternas krav och behov. En av mina ledstjärnor är att alltid se helheten i varje enskild lösning. Fastighetsägaren, hyresgästen och hyresgästens kunder är lika viktiga.

Mitt nätverk omkring utvecklingen av kommersiella fastigheter har under åren vuxit. Idag samarbetar jag med en mängd aktörer inom olika branscher över hela landet. Många goda kontakter berikar arbetsfältet och ger nya möjligheter. En idé föds ofta genom samtal och samordning.

Mina kunder är i huvudsak fastighetsägare, hyresgäster, investerare och kommuner.

Både nya och tidigare kunder med ett behov av en kommersiell fastighet eller utveckling av en befintlig är varmt välkomna att kontakta mig. Jag ser fram emot vårt samtal!

Lars Östling

Upp