I behov av en kommersiell fastighet? Eller utveckling av den befintliga?

Lars Östling Fastighetsutveckling är ett företag som drivs av ambitionen att skapa optimala lösningar för både fastighetsägare och hyresgäst. Mina kunder och intressenter är huvudsakligen fastighetsägare, hyresgäster, investerare och kommuner.

Kärnverksamheten - utveckling av kommersiella fastigheter

Verksamheten handlar om att på ett kreativt, konkret och engagerat sätt:

  • utveckla kommersiella fastighetsprojekt, fastighetslösningar och fastigheter. Antingen i form av egna utvecklingsprojekt eller genom samarbete med olika partners och aktörer på fastighetsmarknaden.
  • hyra ut lokaler i befintliga byggnader eller inom utvecklingsprjoekt, d.v.s. förmedling av hyresgäster.
  • förvaltning.

Under processen sammanför jag hyresgäst med fastighetsägare. Målet är att båda parter ska få de absolut bästa förutsättningarna för god utveckling och affärsmässigt växande.

Förutom att bereda möjligheter för såväl hyresgäst som lokaler innebär mina uppdrag även en allmän fastighetsutveckling. Detta kan handla om såväl små anpassningar som större förändringar av både inriktning och ändamål beträffande fastigheten. På så sätt bedriver jag även en utökad mäklartjänst. Jag ser möjligheterna och potentialen på varje plats.

Etablering av butik, livsmedelskedja, industri, handel, restaurang, kontor, partihandel, grossisthandel, retail eller annan affärsverksamhet?

Varje projekt är unikt och varje fastighet kräver sina egna lösningar och genomföranden. Men oavsett om det planeras för kontorslokaler, butiker, restaurangkedjor eller annat är målet detsamma – att skapa värden för alla berörda parter. Samt att slutresultatet fungerar väl och blir långsiktigt.

Fastighetsutvecklingens process, från idé och skiss till en komplett och fungerande byggnad med en aktiv verksamhet, innefattar många beslut och överväganden där alla parametrar ska klarläggas. Från fastighetens läge och förutsättningar till hyresgästens krav och önskemål.

Centrala lokaler eller externhandelsområde

För butiker är läget absolut avgörande. För kontor och andra verksamheter kan fokus istället handla om närhet till nyckelkunder, logistik, kommunikationer och interna funktioner.

Under vårt första möte går vi igenom aktuella frågeställningar. En god grund ger goda resultat. Ta kontakt med mig via kontaktsidan, e-post eller telefon. Alla frågor behandlas konfidentiellt.

Sammanfattning

För fastighetsägare
Förmedling av hyresgäster. Fastighetsutveckling m.m.

För handel och restaurang
Förmedling av etableringsplats m.m.

För övriga näringsidkare
Förmedling av lokaler för kontorsverksamhet, industri- och lagerlokaler, grossist- och partihandel m.m.

För myndigheter
Genomförande av handelsutredningar, etableringsstrategier m.m.

Upp