ICA Maxi, ÖoB och Dollarstore i Mora

Bakgrunden till projektet var ICA:s goda försäljningsutveckling i lokaler som blivit för små för den växande verksamheten. I projektet inköptes från ett privat företag den befintliga ICA-fastigheten samt viss närliggande mark. På den nya marken byggdes därefter en ny ICA-Maxibutik samt ett ÖoB-varuhus. Dollarstore rekryterades och flyttade senare in i de tidigare ICA-lokalerna.

Arkitekt: Arkitektbyrån i Göteborg