Lantmännen fastigheter

Fastighetsägaren Lantmännen förlorade hyresgästen Apk-bageriet och sökte en ny till den tomma lokalytan om 8 000 kvm. Efter ett omfattande byggnationsarbete skapades möjligheter för en helt ny verksamhet med högsta hygien- och temperaturkrav på lokalernas utformning. Idag är Apoteket hyresgäst och bedriver bl.a. arbete med individuellt kundförpackade recept i lokalerna.