Willys i Sundbyberg

Luftiga, stora och centrala lokaler för livsmedel efterfrågades. Lars Östling Fastighetsutveckling AB såg potentialen i Toyotas tidigare distributionscentral, fastigheten var till försäljning i Rissne Sundbyberg. Fastigheten förvärvades och byggdes om till en försäljningslokal för livsmedel. I dag med livsmedelsbutiken Willys som hyresgäst.

Arkitekt: Årstiderne arkitekter